چرا بــــورس؟

چــون همیشـــه یکــی از گزینــــه های اصلـی سرمایـــــه گذاری اســت
با تحلیل درست،در هر شرایطی امکان کسب سود از آن وجود دارد
مبتنی بر تحلیــــل و دانشــــی اسـت که ریســــک را کاهـــش می دهد
از طریــق آن می توان به اقتصــاد و صنعت کشور کمـک فراوانی کرد

چه کسی نیاز است در زمینه بورس روی خودش سرمایه گذاری کنه ؟

مقالات بورس

۱۲ مرداد ۱۳۹۹
رابطه مستقیم نرخ ارز با رشد شاخص بورس

رابطه مستقیم نرخ ارز با رشد شاخص بورس

دلار سال های زیادی است که به عنوان ارز شناخته شده در بازارهای جهانی و اقتصاد بین الملل در حال معامله و رد و بدل است. […]
۱۶ تیر ۱۳۹۹
اصطلاحات رایج بورس

اصطلاحات رایج بورس

در روزها و هفته‌های اخیر، افراد بسیاری به بازار بورس وارد شدند که اکثر آن‌ها اطلاعات بسیار کمی در مورد اصطلاحات رایج بورس دارند. اگر می‌خواهید […]

فرم درخواست همکاری با مجموعه مستر بورس